Zespół

Nasz zespół to ludzie z doświadczeniem w ekologii, energetyce i ekonomii. Doskonale rozumiemy trendy na rynku energii odnawialnej, wiemy dokąd prowadzą ścieżki zrównoważonego rozwoju. Łączymy doświadczenie w spółkach energetycznych, firmach z obszaru ochrony środowiska, konsultingu, administracji publicznej i międzynarodowych instytucjach finansowych. Dzięki temu znajdujemy najlepsze rozwiązania technologiczne i finansowe dla naszych klientów.

Jan Rączka
założyciel, główny udziałowiec

Pracował jako prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, finansista w Europejskim Bank Odbudowy i Rozwoju, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, z wykształcenia ekonomista.

Krzysztof Skąpski
prezes zarządu

Pracował jako dyrektor w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, główny inżynier w projekcie Banku Światowego, z wykształcenia inżynier ochrony środowiska.

Włodzimierz Mazurek
prokurent

Pracował jako prezes spółek dystrybucji energii elektrycznej PGE, prezes Energoprojektu-Warszawa, z wykształcenia inżynier energetyk i menedżer

Marek Sowiński
pełnomocnik zarządu

Konsultant, specjalista od zarządzania i partnerstwa publiczno-prywatengo. Pracował m.in. w spółkach Ekosystem, Tebodin i SITA. Absolwent zarządzania i doktor nauk o Ziemi (Uniwersytet Śląski).

Krzysztof Tomaszczyk
Analityk Danych

Absolwent Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.