Optymalizacja
Co robi Alternator?

Zmniejsza opłaty dystrybucyjne za prąd, gaz i ciepło

Pomaga aneksować umowy dystrybucyjne

Monitoruje koszty i doradza Klientowi

Stoi po stronie Klienta; nie sprzedaje energii

Jak działa Alternator?

Pobiera dane, faktury i umowy

Przeprowadza analizy

Opracowuje raport z rekomendacjami

Wdraża zmiany do umów dystrybucyjnych

Skąd oszczędności?

Zmiana taryf dystrybucyjnych

Redukcja mocy zamówionej

Kompensacja mocy biernej

Co jest potrzebne do analizy?

Umowy na usługi dystrybucyjne lub kompleksowe

Faktury za okres ostatnich 12 miesięcy

Dane pomiarowe (o ile nie ma na fakturach)

Podstawowe informacje o prowadzonej działalności