O nas

Kiedy ceny energii rosną, pomagamy obniżyć rachunki.

Wystarczy nam 12 ostatnich faktur odbiorcy energii, żeby średnie przedsiębiorstwo lub instytucja znalazły oszczędności liczone w tysiącach złotych. Dane, algorytmy, analiza. Oto Alternator.

Świadczymy usługi związane z redukcją kosztów zaopatrzenia w media energetyczne (energia elektryczna, gaz oraz ciepło sieciowe). Ceny energii i opłaty dystrybucyjne nie mają przed nami tajemnic. Dostarczamy i instalujemy elektrownie słoneczne.

Nasza wiedza przynosi oszczędności.
Nasze usługi szybko się zwracają.

Referencje

Dzięki naszemu doradztwu klienci Alternatora w praktycznie bezinwestycyjny sposób ograniczyli w istotnym stopniu swoje koszty zaopatrzenia w nośniki energii. Swoje usługi oferujemy za wynagrodzenie oparte wyłącznie na podziale realnie osiągniętych i udokumentowanych korzyści. Dzięki temu nasza oferta jest bardzo dobrze przyjmowana i oceniana przez naszych zleceniodawców, o czym świadczą udzielane naszej firmie referencje.

Klienci

Jak to działa

Model rozliczeń

 • Zbieramy dane pomiarowe za ostatnie 12 miesięcy
 • Modelujemy matematycznie profil zużycia energii
 • Dobieramy najtańszą taryfę
 • Aneksujemy umowę z przedsiębiorstwem energetycznym

Moc zamówiona

 • Zebranie danych pomiarowych
 • Analiza maksymalnych poborów mocy
 • Optymalizacja mocy zamówionej przy użyciu algorytmu matematycznego
 • Aneksowanie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym

Taryfa dystrybucyjna

 • Zebranie danych pomiarowych za ostatnie 12 miesięcy
 • Modelowanie matematyczne profilu zużycia energii
 • Dobranie najtańszej taryfy
 • Aneksowanie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym

Kompensacja mocy biernej

 • Pomiary i analiza
 • Dobranie układu kompensacyjnego
 • Wykonanie instalacji
 • Monitoring

Wdrożenia

BZ WBK: dobór taryf i mocy zamówionej dla banku

 • Bank zdecydował się na redukcję kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez dobór taryf i mocy zamówionej.
 • Określiliśmy optymalne parametry na podstawie faktur i umów dystrybucyjnych.
 • Asystowaliśmy Klientowi we wdrożeniu rekomendacji.
 • Zastosowaliśmy unikalny algorytm doboru mocy zamówionych, który dopuszcza tymczasowe ponoszenie dodatkowych opłat za przekroczenie mocy zamówionej.
 • Wygenerowaliśmy o 5-10% wyższe oszczędności na mocy zamówionej w porównaniu do standardowych rozwiązań.

Zakres

Osiągnięte oszczędności

9,8 %

całkowitych kosztów
dystrybucji energii

Wdrożenie na terenie całego kraju dla kilkuset placówek bankowych

Uniwersytet Wrocławski: dobór mocy zamówionej dla ciepła w budynkach uniwersyteckich

 • Ciepło z miejskiej sieci ogrzewa większość budynków Klienta.
 • W czterech budynkach objętych analizą (powierzchnia od kilku do kilkudziesięciu tys m2) wykryliśmy rezerwę mocy zamówionej.
 • Operator sieci nie udostępnił danych historycznych o rzeczywistym poborze mocy.
 • Pobraliśmy dane historyczne bezpośrednio z pamięci ciepłomierzy.

Zakres

Koszty dystrybucji ciepła spadły o

15,2%

dzięki analizie zbioru unikalnych danych.

Hoopoe sp z o.o.: kompensacja mocy biernej w budynku

 • Analizowaliśmy budynek o powierzchni ok. 3 tys m2  w Warszawie – siedzibę kilkunastu firm i punktów handlowo-usługowych.
 • Opłaty za moc bierną na poziomie 500 zł/m-c wynikały z wykorzystywania klimatyzacji, baterii podtrzymujących pracę serwerów oraz oświetlenia LED.
 • Na podstawie analizy pomiarów wykazaliśmy niesymetryczność obciążeń faz i nietypową charakterystykę mocy biernej. Na jednej fazie występowała moc bierna pojemnościowa, na dwóch pozostałych – indukcyjna.
 • Zaprojektowaliśmy dedykowany, trójstopniowy układ kompensacyjny z inteligentnym sterowaniem. Dzięki temu Klient przestał ponosić opłaty za moc bierną.
 • Klient nie poniósł żadnych nakładów inwestycyjnych, ponieważ wybraliśmy rozliczenie poprzez podział korzyści.

Zakres

Osiągnięte oszczędności

całkowite koszty energii biernej zmalały o

95%

Blog

Zespół

Alternator to zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu instytucjami finansowymi, spółkami energetycznymi oraz firmami z obszaru ochrony środowiska. Jesteśmy spółką partnerską. Ekonomia i energetyka łączą się w naszej pracy. Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym. Obniżamy koszty energii.

dr Jan Rączka – prezes zarządu

Ekonomista. Przygotowywał analizy dla amerykańskiego think tanku Regulatory Assistance Project i polskiego Forum Energii. Był prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był finansistą w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Pełnił funkcję adiunkta na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent K.U. Leuven w Belgii.

Współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

mgr inż. Krzysztof Skąpski – wiceprezes zarządu

Inżynier ochrony środowiska. Kierował projektami strukturalnymi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był wiceprezesem zarządu firmy Miltom-Eko specjalizującej się w budownictwie i ochronie środowiska. Pracował dla Banku Światowego i Ministerstwa Środowiska. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

mgr inż. Włodzimierz Mazurek – prokurent

Inżynier energetyk i menedżer. Był prezesem spółek dystrybucji energii elektrycznej PGE oraz Energoprojekt-Warszawa. Pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Budowy Elektrowni i Przemysłu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej.

mgr inż. Tomasz Jasiński – pełnomocnik zarządu

Doświadczony handlowiec, inżynier i menedżer. Odpowiadał za sprzedaż w Szwedzkim Biurze Technicznym i Edwards Vacuum. W Ax Flow był także menedżerem odpowiedzialnym za rozwój biznesu. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej.

Tomasz Jasiński Alternator
Marek Sowiński - pełnomicnik zarządu

dr Marek Sowiński– pełnomocnik zarządu

Doktor nauk o Ziemi i doświadczony manager. Twórca firmy Ekosystem realizującej projekty z zakresu ochrony środowiska. Pracował dla śląskiego samorządu i amerykańskiej agencji ochrony środowiska. Był prezesem zarządu Tractabel Engineering S.A., dyrektorem ds. energii z odpadów w SITA Polska i prowadził biuro Tebodin Polska. Obronił doktorat na Uniwersytecie Śląskim. Studiował zarządzanie w Wyższej Szkoły Bankowej.

mgr Anton Prosvyrov – analityk danych

Specjalista od finansów i bankowości. Absolwent Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Kontakt

Telefon: +48 536 837 232
Email: biuro@alternator.pl
Adres: Rakowiecka 36 lok. 115, Warszawa
NIP: 521 367 35 82
REGON: 147280416
KRS: 0000513393
Kapitał zakładowy: 159 000,00zł