Przykłady

Alternator sp. z o.o. logo

Dobór taryf i mocy zamówionej dla energii elektycznej w dużym banku

 • Bank zdecydował się na reduckję kosztów zaopatrzenia w energię elektyczną poprzez dobór taryf i mocy zamówionej.

 • Alternator sp. z o.o. określi optymalne parametry na podstawie faktur i umów dystrybucyjnych, a następnie asystował Klientowi we wdrożeniu rekomendacji.

 • Został zastosowany unikalny algorytm doboru mocy zamówionych, który dopuszcza możliwości poniesienia od czasu do czasu dodatkowej opłaty za przekroczenie mocy zamówionej.

 • To podejście jest bardziej wydajne w porównaniu do standardowych rozwiązań o 5-10% (dodatkowa oszczędność na mocy zamówionej).

Alternator sp. z o.o. logo

Wdrożenie na terenie całego kraju dla kilkuset placówek bankowych

Zakres

Alternator sp. z o.o. logo Alternator sp. z o.o. logo Alternator sp. z o.o. logo

prąd

gaz

ciepło

Osiągnięte oszczędności

całkowite koszty energii zmalały o

9,8%

Dobór mocy zamówionej dla ciepła w budynkach uniwersyteckich

 • Ciepło z miejskiej sieci zapewnia ogrzewanie dla większości budynków Klienta. W czterech budynkach o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu tysięcy m2, które zostały objęte analizą, zaobserwowano rezerwę mocy zamówionej.

 • Operator sieci nie udostępnił danych historycznych o rzeczywistym poborze mocy. Z tego względu Alternator So. z o.o. pobrał dane historyczne bezpośrednio z pamięci ciepłomierzy.

 • Dzięki wykonanej analizie na zbiorze unikalnych danych, koszty dystrybucji ciepła spadły o 15,2%.

Alternator sp. z o.o. logo

Redukcja kosztów dystrybucji ciepła sieciowego

Zakres

Alternator sp. z o.o. logo Alternator sp. z o.o. logo Alternator sp. z o.o. logo

prąd

gaz

ciepło

Osiągnięte oszczędności

całkowite koszty energii zmalały o

15,2%

Kompensacja mocy biernej w budynku biurowym w Warszawie

 • W budynku zlokalizowanym na Saskiej Kępie w Warszawie o powierzchni ok. 3000 m2ma swoje siedziby kilkanaście firm i punktów usługowo-handlowych

 • Opłaty za moc bierną kształtowaly się na poziomie 500 zł/m-c, co jest związane z klimatyzacją, bateriami podtrzymującymi pracę serwerów oraz oświetleniem LED.

 • Wykonana na podstawie pomiarów naliza wykazała niesymetryczność obciążeń poszczególnych faz i nietypową charakterystykę mocy biernej. Na jednej fazie występuje moc bierna pojemnościowa, na dwóch pozostałych - indukcyjna.

 • Został zaprojektowany dedykowany, trójstopniowy układ kompensacyjny z inteligentnym sterowaniem. Dzięki kompensacji Klient przestał ponosić opłaty za moc bierną.

 • Alternator sp. z o.o. rolicza się z Klientem w modelu podziału koszyści. Klient nie poniósł żadnch nakładów inwestycyjnych.

Zakres

Alternator sp. z o.o. logo Alternator sp. z o.o. logo Alternator sp. z o.o. logo

prąd

gaz

ciepło

Osiągnięte oszczędności

całkowite koszty energii biernej zmalały o

95%