Zespół

Nasz zespół to ludzie z doświadczeniem w ekologii, energetyce i ekonomii. Doskonale rozumiemy trendy na rynku energii odnawialnej, wiemy dokąd prowadzą ścieżki zrównoważonego rozwoju. Łączymy doświadczenie w spółkach energetycznych, firmach z obszaru ochrony środowiska, konsultingu, administracji publicznej i międzynarodowych instytucjach finansowych. Dzięki temu znajdujemy najlepsze rozwiązania technologiczne i finansowe dla naszych klientów.

Jan Rączka
prezes zarządu

Pracował jako prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, finansista w Europejskim Bank Odbudowy i Rozwoju, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, z wykształcenia ekonomista.

blog
Krzysztof Skąpski
wiceprezes zarządu

Pracował jako dyrektor w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, główny inżynier w projekcie Banku Światowego, z wykształcenia inżynier ochrony środowiska.

blog
Włodzimierz Mazurek
prokurent

Pracował jako prezes spółek dystrybucji energii elektrycznej PGE, prezes Energoprojektu-Warszawa, z wykształcenia inżynier energetyk i menedżer

blog
Marek Sowiński
prokurent

Konsultant, specjalista od zarządzania i partnerstwa publiczno-prywatengo. Pracował m.in. w spółkach Ekosystem, Tebodin i SITA. Absolwent zarządzania i doktor nauk o Ziemi (Uniwersytet Śląski).

blog
Anton Prosvyrov
Analityk danych

Absolwent Uczelni Łazarskiego w Warszawie, specjalizacja Finanse i bankowość.

blog
Monika Przeorska
doradca

W Alternatorze odpowiada za kontakty z klientami i organizację pracy bura

blog
Doświadczenie
Doświadczenie w obsłudze biznesu i administracji

Alternator to doświadczony wykonawca kompleksowych usług obniżenia kosztów zaopatrzenia w nośniki energii (energia elektryczna, gaz, ciepło sieciowe) dla biznesu, administracji i instytucji publicznych. Nasi klienci płacą wyłącznie za sprawdzone efekty. Nasze wynagrodzenie to udział w realnie osiągniętych i udokumentowanych korzyściach, czyli w różnicy pomiędzy pierwotnymi a aktualnymi rachunkami za energię.

Nasze projekty trwają 3 lata. Po podpisaniu umowy gromadzimy i analizujemy dane za ostatnie 12 miesięcy dotyczące sposobów i kosztów zaopatrzenia klienta w energię. Modelujemy matematycznie profil zużycia energii. Następnie rekomendujemy zmiany i usprawnienia. Po uzgodnieniu z klientem, wdrażamy je. Na końcu rozliczamy oszczędności i podsumowujemy projekt.

W ten sposób pomagamy wybrać klientowi optymalny model rozliczeń z zakładem energetycznym. Optymalizujemy moc zamówioną przy użyciu opracowanego przez nas algorytmu. Wskazujemy najlepszą taryfę dystrybucyjną odpowiadającą potrzebom klienta. Instalujemy układ kompensujący zużycie mocy biernej.

Zaufali nam między innymi:

Duże i małe firmy:


 • Bank BNP Paribas S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.)
 • Górna Raba sp. z o.o.
 • Hoopoe sp. z o.o.
 • Prograf SG
 • Unisystem sp. z o.o.

Instytucje publiczne:


 • Uniwersytet Wrocławski

Instytucje samorządowe:


 • Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej
 • Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o.
 • Wodociągi Niepołomice sp. z o.o.
 • PGKiM sp. z o.o. Łaziska Górne

Placówki służby zdrowia:


 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe:


 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sztuka Nałęczowska”
Referencje

Osiągnęliśmy znaczną redukcję kosztów zaopatrzenia w nośniki energii bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych. Usługi związane z redukcją kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej i gazu sieciowego wykonawca zrealizował starannie i terminowo

Sławomi Rzwoda
Unisystem sp. z o.o.

Kontakt z doradcą
+48
+48 536 837 232
biuro@alternator.pl
Mapa strony
InstagramFacebookTwitterLinkedIn
Polityka prywatności

© Alternator Sp. z o.o.,
ul. Rakowiecka 36 lok. 115,
02-532 Warszawa

© Alternator Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36 lok. 115, 02-532 Warszawa

Polityka prywatności