„Raport odpowiada na pytanie, co powinien zrobić rząd, aby osiągnąć konkurencyjne ceny energii przy wychodzeniu z kryzysu gospodarczego do 2023? Skutki gospodarcze związane z COVID-19 w wymiarze krajowym i międzynarodowym to także szansa na podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, która warunkowana jest m.in. cenami energii. Autor koncentruje się na wykorzystaniu tych elementów, ram regulacyjnych i mechanizmów rynkowych, które mogą przełożyć się na wzrost efektywności sektora, a w konsekwencji umożliwić utrzymanie cen hurtowych i detalicznych energii na możliwie niskim poziomie.”

Pełna treść artykułu