Referencje

Alternator Sp. z o.o. logo

Dzięki naszemu doradztwu klienci Alternatora w praktycznie bezinwestycyjny sposób ograniczyli w istotnym stopniu swoje koszty zaopatrzenia w nośniki energii. Swoje usługi oferujemy za wynagrodzenie oparte wyłącznie na podziale realnie osiągniętych i udokumentowanych korzyści. Dzięki temu nasza oferta jest bardzo dobrze przyjmowana i oceniana przez naszych zleceniodawców, o czym świadczą udzielane naszej firmie referencje.

Duże firmy

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Placówki służby zdrowia

Instytucje kultury

Spółki komumalne

Szkoły wyższe