Jak pracujemy

Alternator Sp. z o.o. logo

Cykl projektu

1. Umowa

  • Uzgodnienie zakresu i warunków standardowej umowy Alternatora

  • Podpisanie umowy

2. Dane
3. Analiza
4. Rekomendacje
5. Wdrożenie
6. Rozliczenie uzyskanych oszczędności za pierwszy i kolejne okresy rozliczeniowe
7. Podsumowanie projektu

Model rozliczeń

  • Zebranie danych pomiarowych za ostatnie 12 miesięcy

  • Modelowanie matematyczne profilu zużycia energii

  • Dobranie najtańszej taryfy

  • Aneksowanie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym

Alternator Sp. z o.o. logo